Wat doen mpa?

Die mpa ondersteun en begelei geestelike leiers en vennote
om eise en uitdagings van die hedendaagse bediening, die hoof te bied.

Hoe help ons?

Om leiers en gemeentes van alle denominasies geestelik, emosioneel en deur gebed te bedien asook met toerusting en hulpbronne.

Roeping

Die mpa wil leiers van gemeentes en organisasies versorg, opbou en positiewe geestelike energie bied, sodat hulle weer op hul beurt hulle gemeentes en gemeenskappe kan beïnvloed.

Gebed

Gebed is die ruggraat van die mpa waarsonder hierdie organisasie nie soveel vrug sal dra nie.

Komende gebeure

30 September

MPA II (Zoom). Tema: Etiese Leierskap

8-9 Oktober 2021

MPA I (Wegkonferensie) – Barkly-Oos