mpa is afhanklik van donasies en moedig donateurs aan om hul harte en sakke oop te maak vir hierdie belangrike saak.
Toegeruste leiers is die antwoord op ‘n nuwe toekoms.

Rekeningbesonderhede:

NG Gemeente Moreletapark
ABSA
Tjek: 3490-143-547
Takkode: 632005
Verwysing: 9976/000 (of) MPA