Die mpa is ‘n nie-winsgewende organisasie (NPO) met ‘n eie direksie wat onder Voorsitterskap van Reenen Teubes en die Uitvoerende Direkteur ds Willem Badenhorst funksioneer. Ronell Reynecke is die administratiewe beampte in die mpa kantoor en Moreletapark Gemeente gee alle verdere strukturele ondersteuning.
Die span bestaan ook uit dienswerkers wat op vele terreine help.

Direksie

- Willem Badenhorst (Uitvoerende Direkteur)
- Reenen Teubes (Voorsitter)
- Mathilda Fourie (Onder-Voorsitter)
- Lynette Bergh
- Dirkie van der Spuy

Hierdie is die mense wat die organisasie se visie en groei verseker deur die organisasie gesamentlik te bestuur.

Komitee

- Willem Badenhorst
- Marisa Badenhorst
- Lizelle Steenkamp
- Ida Stols
- Susan Foord
- Emilise Rautenbach
- Ronell Reynecke

Hierdie is die span mense wat saam dink en droom oor die bediening op ‘n vrywilligersbasis en ons dien met professionele vaardighede soos grafiese ontwerp, finansiële kundigheid, strategiese beplanning, aanbiedinge, gebed en wat ook al nodig is.

Dienswerkers

Hierdie is ‘n span mense wat hul hulp aanbied tydens en tussen deur konferensies, hetsy met verblyf, etes, dekor, blomme, gebed en nog vele meer.