Wat doen die mpa

Hoe help ons?

Toerusting & opleiding

Om leiers van alle denominasies met toerusting en opleiding te bedien.

Gebed

Om leiers spesiaal geestelik, emosioneel en deur gebed te bedien.

Strategiese beplanning

Om gemeentes te bedien met strategiese beplanning, evangelisasie, gebed en die boodskap van herlewing.

Mentorskap verhoudings

Om mentorskap verhoudings tot stand te bring.

Hulpbronne & toerusting

Om hulpbronne en toerusting te verskaf aan gemeentes en hulle leiers.

Hulpmiddels

Om te ondersteun deur die gebruik van gedrukte- en sosiale media, radio en die internet.

Die mpa bied alle konferensies en toerusting teen minimale koste aan en verskaf slaapplek indien nodig. Daarom is mpa ook afhanklik van donasies om hierdie diens te kan lewer. Ons dank die Here wat tot op hede getrou gesorg het vir die nodige finansies. Ons opregte dank aan Moreletapark Gemeente wat die mpa getrou ondersteun.

Roeping

God se groeiplan is deur Sy kerk.

God se groeiplan is deur Sy kerk. Hy begin nuwe lewe in die harte van Sy mense. Die mpa wil leiers van gemeentes en organisasies versorg, opbou en positiewe geestelike energie bied, sodat hulle weer op hulle beurt hulle gemeentes en gemeenskappe kan beïnvloed.

Gebed

Gebed is die ruggraat van die mpa.

Gebed is die ruggraat van die mpa. Sonder gebed sal hierdie organisasie nie soveel vrug dra nie. Elke konferensieganger word by die naam, voor en tydens elke konferensie, in gebed opgedra. Tydens konferensies is daar ‘n gebedsketting van bidders wat pleit vir geestelike deurbrake. Ons kan van harte getuig van die geestelike krag wat daardeur vrygestel word. Daar word na afloop van elke konferensie kontak met konferensiegangers gehou. Die mpa bied ook gebedskonferensies in gemeentes aan.

Beplanning

Die mpa ondersteun en bied strategiese beplanningsessies

Die mpa ondersteun en bied strategiese beplanningsessies vir leiers in gemeentes aan. Leiers word gemotiveer om hul visie na te volg en by hul doelstellings uit te kom. Gesprekke word tussen leiers gefasiliteer.

Optredes

Ds Willem Badenhorst, Uitvoerende Direkteur van mpa, bedien in gemeentes oor die vlge onderwerpe:

Evangelisasie | Gebed | Missionale bediening | Herlewing | Geestelike groei.

Hy tree ook op as motivering- en mobiliseringspreker in gemeentes en by konferensies. Kontak die mpa-kantoor gerus vir optredes.