Loading...

Moreletapark Assosiasie

Die KERK is steeds God se PLAN om ons gebroke wêreld te verlos en te herstel.
Dit gebeur deur TRANSFORMASIE van leiers.

mpa in Praktyk

Wat doen mpa?

Die mpa fokus daarop om leraars en gemeenteleiers te ondersteun, te begelei en op te bou vir die eise en uitdagings van die bediening. Ons grootste begeerte is om te sien hoe geestelike leiers in gemeentes met nuwe visie, passie en toerusting na ‘n besoek aan ons, terugkeer na hulle gemeentes om ‘n verskil te maak.

Die mpa streef daarna om geestelike leiers op te rig en toe te rus om geestelike transformasie teweeg te bring in hulle kerke, gemeenskappe, land en wêreld.

Hoe help ons?

Die mpa reël ‘n driedag konferensie hier by Moreletapark om leiers van alle denominasies vir ʼn tyd van rus en toerusting bymekaar te bring. Ons fokus is om ‘n proses te fasiliteer sodat hierdie leiers kan groei in hulle verhouding met God en met ‘n nuwe bekragtiging kan terugkeer om hulle roeping uit te lewe. Ons praat oor roeping, gemeentegroei, die woestynpad, vergifnis en vryspraak, vervulling met die Heilige Gees en selfsorg en tydsbesteding.

Tydens die driedag konferensies bied ons ook ‘n eggenoteprogram aan wat gefokus is op die ondersteuning van jou eggenoot in die bediening.

Ons fasiliteer ook vir drie dae ‘n toerustingsgesprek vir Jongleraars op ‘n boer se wildsplaas oor die spesifieke probleme wat ‘n leraar in sy beginjare ervaar.

Verder bied ons ‘n eendagkonferensie aan vir kerkraadslede en gemeenteleiers om hulle toe te rus hoe om hulle leraars by te staan en die gemeente te help om geestelik ‘n groter impak te maak.

mpa reik uit na ander gemeentes

In opvolg van ons konferensies ondersteun ons ook gemeentes wat ‘n behoefte het aan verdere toerusting, motivering of strategiese beplanning. Hierdie ondersteuning het al plaasgevind dwarsoor Suid Afrika en ook in die buiteland.

Ons verskaf ook literatuur, media en ander materiaal om ondersteuning te bied.

Gratis diens

Die mpa bied alle konferensies en toerusting gratis aan en sorg vir etes en indien nodig ook vir slaapplek. Daarom is die mpa ook totaal afhanklik van donasies om hierdie diens te kan lewer. Ons dank die Here wat voortdurend getrou sorg vir die nodige finansies.

God doen wonders

Ons staan elke keer verstom om te sien hoe die Here werk en wonders doen. Daar is niks so wonderlik nie as om te hoor dat ‘n leraar met nuwe passie en vuur sy gemeente lei om te groei en ‘n groter impak in die wêreld te maak! Ons het gesien dat as leraars ‘n nuwe ontmoeting met die Here het en die Heilige Gees hulle harte vul, dan verander gemeentes, gemeenskappe en dorpe. Ons glo dit is God se plan vir herlewing in ons land.

Struktuur

Die mpa is ‘n nie-winsgewende organisasie (NPO) met ‘n eie direksie onder voorsitterskap van mnr. Jannie de Villiers en die uitvoerende direkteur is ds. Willem Badenhorst.

Byeenkomste

Die mpa bied die volgende byeenkomste
en wil jou aanmoedig om by een van hierdie geleenthede in te skakel

Onbeskaamd gesentreerd rondom Christus en Sy Woord. Onvoorwaardelik onder leiding van die Heilige Gees.

Ons nooi jou na 2 dae van opbou, bemoediging en toerusting!

Soos ander getuig, vertrou ons jy sal huiswaarts keer geïnspireerd en vernuwe
- toegerus om verder te groei as leier.

LERAARSTOERUSTING - MPA I
Meer inligting

LERAARSTOERUSTING - MPA II
Meer inligting

GEMEENTELEIERSOPVOLG
Meer inligting
Skryf in

LERAARONDERSTEUNINGSBYEENKOMS
Skryf in

DATUMS
21 - 22 Mei: MPA II - Leraarskonferensie
20 Julie: Gemeenteleiersopvolg
15 - 16 Oktober: MPA I - Leraarskonferensie
26 Oktober: Gemeenteleiersopvolg
LERAARSTOERUSTING – MPA II
(13 VBO) | 27 – 28 Julie

Hier is die wonderlike geleentheid waarvoor julle gevra het. Van 27-28 Julie 2015 bied die mpa 'n opvolgkursus aan slegs vir leiers wat reeds 'n mpa bygewoon het. Ongeveer 10 persone gaan deelneem aan die program waaronder Braam Hanekom oor Prediking, Theuns Eloff oor Konflikhantering, Natie Stander oor die Uniekheid van Kleingemeentes en Bennie Mostert oor gebed. Ander onderwerpe wat hanteer gaan word handel oor: Gebrokenheid, Die krag van die Evangelie.

Dit strek oor 2 dae, 13 VBO punte, die eerste inskrywings sal voorkeur geniet.

Gemeenteleiers Opvolg:
15 Augustus

NUUT! MPA II – DIE OPVOLG! Nuwe SPREKERS, ander ONDERWERPE, VBO en vele meer...

Meer inligting
Skryf in
Sinodale mpa / Predikante versorging Oostelike Sinode
(15 VBO)
SINODALE MPA vir LERAARS van die OOSTELIKE SINODE woon eksklusief een van die volgende geleenthede by:
20 - 21 APRIL of 26 - 27 AUGUSTUS 2015
Vir meer inligting rakende die Sinodale mpa, kan u gerus vir Ds. Henry van der Schyff of die mpa kantoor kontak.
epos: uitamp@sinoos of mpa@moreleta.co.za
Meer inligting
Skryf in
mpa Leraarseggenote konferensie
Pastorie pret en probleme!
Kom lag saam en gesels lekker oor Blapse en blydskap van die Bediening, jou roeping en jou verantwoordelikheid om jouself te wees.
26 – 27 Junie @ Brooklyn Guesthouse, Pretoria
Skryf in

Media

SPESIALE GELEENTHEID

FACEBOOK


  Kontak

  Telefoon
  012 997 8000/8066/8002
  Adres
  Posbus 39541, Moreletapark, 0044
  De Villabois Mareuilrylaan 1353
  Regnr. 2012/001784/08
  Vul asb alles in